Mail:globalkitab@gmail.com

Tel: +994 (55) 381 61 91 / +994 (77) 381 61 91

İNSANIN ƏN BÖYÜK DÜŞMANI ŞEYTAN

Hər kim olursunuzsa olun, sizin sonsuz bir əzab çəkməyinizi istəyən, bütün mövcudluğunu buna həsr edən çox təhlü­kəli bir düşməniniz var. Adı Şeytandır. Başqa sözlə desək, Allah tərəfindən lənətlənmiş və Onun hüzurundan qo­vul­an İblis və onun ardıcılları. 
O, sizin ən böyük düşməninizdir. O, bir əfsanə, yaxud nağıl deyil, həqiqətin özüdür. O, bəşər tarixinin hər dövründə mövcud olub. Yaşamış və ölmüş milyard­larla insanı atəşin içinə çəkib və indi də çəkir. Heç vaxt heç kimə fərq qoymaz. Hər insan bu düşmənin hədəfidir. 
Bu yazını oxuyarkən də şeytan sizi güdür və planlar cızır. Onun yeganə arzusu var: özü ilə bərabər siz də daxil olmaqla gücü çatdığı qədər çox insanı cəhənnəmə sürükləmək. Zəfər qazanması üçün insanların ona sitayiş və ya çox azğınlıqlar etməsinə ehtiyac yoxdur. Hər kim olursunuzsa olun, sizin sonsuz bir əzab çəkməyinizi istəyən, bütün mövcudluğunu buna həsr edən çox təhlü¬kəli bir düşməniniz var. Adı Şeytandır. Başqa sözlə desək, Allah tərəfindən lənətlənmiş və Onun hüzurundan qo¬vul¬an İblis və onun ardıcılları. O, sizin ən böyük düşməninizdir. O, bir əfsanə, yaxud nağıl deyil, həqiqətin özüdür. O, bəşər tarixinin hər dövründə mövcud olub. Yaşamış və ölmüş milyard¬larla insanı atəşin içinə çəkib və indi də çəkir. Hər insan bu düşmənin hədəfidir. Bu yazını oxuyarkən də şeytan sizi güdür və planlar cızır. Onun yeganə arzusu var: özü ilə bərabər siz də daxil olmaqla gücü çatdığı qədər çox insanı cəhənnəmə sürükləmək. Zəfər qazanması üçün insanların ona sitayiş və ya çox azğınlıqlar etməsinə ehtiyac yoxdur. «İnsanın ən böyük düşməni - Şeytan» kitabında Şeytan insanları mütləq Allahı inkar etmələrini istəməmələrindən bəhs edilir. Şeytan özü Allahı inkar etmir ki, insanlardan da bunu xüsusilə tələb etsin. Onun yeganə bir arzusu var - düşmənlərini Allahın dinindən və «İnsanın ən böyük düşməni - Şeytan» kitabı insanı Quran əxlaqından uzaqlaşdırmaq, onların Allaha səmimi və ixlasla ibadət etmə¬sinə mane olmaq, bunun da nəticəsində insanların sonsuz əzab çəkməsinə nail olmağa çalışan düşməndən ətraflı şəkildə bəhs edir. Şeytanın Allahın saleh bəndələrinin üzərində heç bir təsiri ola bilməyəcəyindən də ətraflı bəhs edən «İnsanın ən böyük düşməni - Şeytan» adlı kitabımız da başqa bütün kitablarımız kimi Türkiyədə çap etdirilərək, rəsmi qaydada ölkəmizə idxal edilmişdir. Ən gözəl cildə malik olan «İnsanın ən böyük düşməni - Şeytan» kitabı 120 səhifədən ibarətdir. 

 

 

 

Səhifə sayı: 120

Qiyməti: 1.70

Sifariş üçün: TEL: +994 (55) 381 61 91 / +994 (77) 381 61 91, MAİL: globalkitab@gmail.com