Mail:globalkitab@gmail.com

Tel: +994 (55) 381 61 91 / +994 (77) 381 61 91

PEYĞƏMBƏRLƏRİN HƏYATI VƏ XALQLARIN HƏLAKI

Qurani-Kərimdə bəhs edilən müqəddəs peyğəmbərlərimizin həyatlarından bəhs edən «Peyğəmbərlərin həyatı» DVD dəsti 12 filmdən ibarət olan 10 DVD-də hazırlandı. 
Uca Allah əvvəlcə insanlara öz aralarından müxtəlif dövrlərdə peyğəmbərlər göndərmişdir. İnsanların bir qismi bu müqəddəs peyğəmbərlərə tabe olaraq dünya və axirətə aid vəzifələrini öyrənmiş, yerinə yetirməyə çalışmışlar. Nizam-intizamlı cəmiyyətlər qurmuş, mədəniyyət və fəzilətə nail olmuşlar. Digər bir qismi də bu mübarək peyğəmbərlərə qarşı çıxaraq həqiqi insanlıqdan məhrum qalmış və küfrü imandan, rəzilliyi fəzilətdən üstün tutmuşlar. Buna görə də onlar fəlakətlər nəticəsində məhv olmuşlar. "Peyğəmbərlərin həyatı" DVD dəstində peyğəmbərlərimizin həyatları, onların dinə necə dəvət etdikləri göstərilir, onlar ilə bəzi qövmlər arasında baş verən bəzi hadisələri və mübarizələri qeyd edilir. "Peyğəmbərlərin həyatı" DVD dəstində bizim üçün ibrətli və faydalı məlumatlar verilir. "Peyğəmbərlərin həyatı" DVD dəsti də «Quran möcüzələri» DVD dəsti kimi Türkiyədə hazırlanmışdır. Ən yüksək keyfiyyətli texnologiyadan istifadə edilərək hazırlanan "Peyğəmbərlərin həyatı" DVD dəsti 10 orijinal DVD-dən ibarətdir. "Peyğəmbərlərin həyatı" DVD dəstində 10 orijinal DVD var. Hər bir DVD dəstinə 7 dil daxildir. DVD-lərdəki dillər: Azərbaycan, Rus, Türk, İngilis, Ərəb, Alman, İndoneziya  "Peyğəmbərlərin həyatı" DVD dəstinin orijinal olduğunu bilmək üçün qutunun arxasında holoqram mövcuddur.  "Peyğəmbərlərin həyatı" DVD dəstinə daxil olan filmlər: 

 

1. Hz.Muhəmməd peyğəmbər 
2. Hz.İsa gələcək 
3. Hz.Musa peyğəmbər 
4. Hz.Süleyman peyğəmbər 
5. Hz.Yusif peyğəmbər 
6. Hz.İbrahim və Hz.Lut peyğəmbər 
7. Qiyamətin əlamətləri 
8. Axırzaman və Hz.Mehdi 
9. İnsanın yaradılışı 
10. Xalqların həlakı 1-2 

 

Qiyməti: 14.00

Sifariş üçün: TEL: +994 (55) 381 61 91 / +994 (77) 381 61 91, MAİL: globalkitab@gmail.com